4) most, Banská Bystrica, uvedenie do prevádzky.

Tag: Projekty
4) most, Banská Bystrica, uvedenie do prevádzky.