7) most , Prenčov, pôvodný stav.

Tag: Projekty
7)  most , Prenčov, pôvodný stav.