9) most, pôvodný stav.

Tag: Projekty
9) most, pôvodný stav.