Experimentálne zariadenie na spracovanie oceliarenských prachov a kalov.