Zrážanie kovov z banských vôd oceliarenskou troskou.